Tietosuojakäytäntö

Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

 1. kraso.com/fi on KRASO Ltd luoma verkkokauppa, ja tässä tietosuojakäytännössä selitetään, miten KRASO Ltd käsittelee henkilötietoja, kun käytät palveluitamme. Tämä ilmoitus koskee KRASO Ltd kraso.com/fi-sivustolta, sähköpostikirjeenvaihdosta, kyselylomakkeista, sopimuksista ja muista tietolähteistä keräämien henkilötietojen käsittelyä kokonaisuudessaan.
 2. Riippumatta siitä, missä maassa käytät KRASO Ltd palveluita, henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan asetuksen säännöksiä. Sinulle ilmoitetaan, että henkilötietojasi voidaan käsitellä myös Latviassa kyseisen maan lakien ja asetusten perusteella.
 3. KRASO Ltd. ilmoittaa, että antamalla sähköpostiosoitteesi suostut siihen, että se sisällytetään yrityksen tietokantaan ja että voit saada ilmoituksen/muistutuksen aloitetuista, mutta ei toteutuneista tilauksista verkkosivuiltamme www.kraso.com/fi
 4. Sinulle ilmoitetaan, että KRASO Ltd tai sen puolesta toimivat kolmannet osapuolet www.kraso.com/fi voivat verkkosivustoa käyttäessään kerätä ja tallentaa www.kraso.com/fi tietoja, joiden avulla voidaan seurata ja tallentaa verkkosivustolla käyntien kokonaismäärää, verkkosivuston kävijöiden määrää, IP-osoitteita ja muita tietoja järjestelmähallintoa varten sekä verkkosivuston käytön seuraamiseksi ja sen parantamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

5. KRASO Ltd käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palvelu- ja etäsopimusten sekä laskujen valmistelu, tekeminen ja lähettäminen;
 • tehokkaan toiminnan varmistaminen;
 • liiketoiminnan suunnittelu ja analysointi;
 • henkilöstön valinta ja johtaminen;
 • hakemusten tarkastelu ja käsittely;
 • uutiskirjeiden lähettäminen;

Jos KRASO Ltd päättää käyttää rekisteröidyn tietoja muuhun kuin alun perin aiottuun tarkoitukseen, KRASO Ltd ilmoittaa rekisteröidylle tietojenkäsittelyn aiotusta tarkoituksesta ennen henkilötietojen käsittelyn aloittamista (uutta tarkoitusta varten) ja antaa rekisteröidylle oikeuden vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

6. Käsittelee henkilötietoja seuraavista oikeudellisista syistä:

 • Lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
 • oikeutetun edun turvaamiseksi
 • sopimuksen tekemistä tai täyttämistä varten
 • rekisteröidyn suostumuksen perusteella.
 • Henkilötietojen säilyttämisen kesto

7. KRASO Ltd. säilyttää henkilötietoja henkilötietojen käsittelyn määriteltyjen tarkoitusten ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti niin kauan kuin vähintään yksi seuraavista kriteereistä on olemassa:

 • niin kauan kuin KRASO Ltd. voi ajaa oikeutettuja etujaan ulkoisessa lainsäädännössä säädetyn menettelyn mukaisesti;
 • niin kauan kuin KRASO Ltd:llä on lakisääteinen velvollisuus säilyttää tiedot oikeudellisten säännösten mukaisesti;
 • niin kauan kuin rekisteröidyn suostumus henkilötietojen käsittelyyn on voimassa, ellei tietojen käsittelylle ole muuta oikeusperustaa.

Evästeet

8. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun vierailet verkkosivustolla. Jokaisella seuraavalla käynnillä evästeet lähetetään takaisin alkuperäiselle verkkosivustolle tai kolmannen osapuolen verkkosivustolle, joka tunnistaa evästeen. Evästeiden avulla verkkosivusto voi muun muassa tallentaa käyttäjän valitsemat asetukset seuraavilla vierailuilla, jotta niitä ei tarvitse syöttää joka kerta uudelleen. Evästeitä ei käytetä käyttäjän henkilökohtaiseen tunnistamiseen.

Miksi KRASO käyttää evästeitä?

9. KRASO käyttää evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:

 • Istunnon hallinta ja käyttäjän todennus;
 • verkkosivuston toiminnan varmistamiseksi;
 • tilastotietojen saamiseksi verkkosivuston kävijävirroista – kävijöiden määrä, sivustolla vietetyn ajan pituus;
 • verkkosivuston tehokkuuden parantaminen.

10. Evästeiden yhteydessä tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on KRASOn oikeutettu etu.

11. KRASO ei käytä evästeitä käyttäjien tottumusten seuraamiseen, joten KRASO tiedottaa evästeiden käytöstä, mutta ei vaadi suostumustasi evästeiden sijoittamiseen, kuten laki edellyttää.

12. KRASO ei yhdistä käyttäjän IP-osoitetta ja sähköpostiosoitetta tietoihin, jotka mahdollistavat kyseisen käyttäjän tunnistamisen. Tämä tarkoittaa, että jokainen käyttäjäistunto kirjataan, mutta verkkosivuston käyttäjä pysyy anonyyminä.

Kolmannen osapuolen evästeet

13. KRASO verkkosivusto voi sisältää kolmansien osapuolten evästeitä, kuten esimerkiksi Google Analytics. Google Analyticsia hallinnoi Google Inc. (yhdysvaltalainen yritys), jolla on pääsy tämän työkalun keräämiin tilastoihin.

Evästeiden valvonta

14. Rekisteröity voi poistaa evästeet oman harkintansa mukaan (lisätietoja on osoitteessa www.youronlinechoices.com).

15. Voit poistaa kaikki tietokoneellesi jo tallennetut evästeet ja asettaa selaimesi estämään niiden tallentumisen. Tällöin sinun on kuitenkin ilmoitettava valintasi manuaalisesti joka kerta, kun vierailet verkkosivustolla, ja jotkin verkkosivuston palvelut ja ominaisuudet eivät välttämättä toimi.

Henkilötietojen vastaanottajat

16. KRASO voi luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille laissa säädetyissä tapauksissa. Lisäksi KRASO voi ulkoistaa palveluja varmistaakseen toimintojensa tehokkaamman suorittamisen (esim. tavaroiden toimittaminen).

17. Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin.

Henkilötietojen saatavuus ja muut rekisteröidyn oikeudet

18. Saadaksesi tietoja KRASO käsittelemistä henkilötiedoistasi sinun on esitettävä kirjallinen pyyntö KRASO toimistolle osoitteeseen Latvia, Riga, Vienibas gatve 93, LV-1058, ja esitettävä henkilöllisyystodistus.

19. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista, henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, henkilötietojen käsittelyn vastustamista ja henkilötietojen oikaisemista asetuksen säännösten mukaisesti.

20. KRASO on yhteydessä rekisteröityyn käyttämällä rekisteröidyn antamia yhteystietoja (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite).

21. Jos katsot, että oikeuttasi henkilötietojen suojaan on loukattu, voit tehdä valituksen henkilötietojen valvontaviranomaiselle.

Oikeus peruuttaa suostumus

22. Jos henkilötietojen käsittely on aloitettu ja toteutettu rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa lähettämällä peruutusilmoitus seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: info@kraso.com.

23. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta tietojen käsittelyyn, joka tapahtui silloin, kun asiakkaan suostumus oli voimassa. Suostumuksen peruuttaminen ei keskeytä tietojen käsittelyä, joka tapahtuu muun oikeusperustan nojalla.

24. Käyttäjällä on oikeus poistaa profiilinsa lähettämällä pyyntö seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: info@kraso.com. Tässä tapauksessa pyyntö hyväksytään vain, jos se lähetetään samasta sähköpostiosoitteesta, johon käyttäjän profiili on rekisteröity.