Ehdot ja edellytykset

1. Tiedot myyjästä

Nämä ehdot koskevat tavaroiden ostamista verkkokaupasta www.kraso.com/fi. Myyjä on KRASO Ltd., latvialainen yritys, joka on asianmukaisesti rekisteröity ja toimii Latvian tasavallassa, oikeushenkilöllisyyskoodi 40003519729, kotipaikka Vienibas gatve 93, Riga, Latvia. Myyjää koskevat tiedot kerätään ja tallennetaan Latvian tasavallan yritysrekisterin ylläpitämään oikeushenkilörekisteriin. Myyjän arvonlisäverotunniste on LV40003519729.

2. Tarjous ja sopimuksen tekeminen

(1) Ostos katsotaan tehdyksi, kun ostaja on luonut ostoskorin verkkokaupassamme, ilmoittanut nimensä (latinankielisin kirjaimin) ja toimitusosoitteensa sekä tarkan postinumeron, valinnut maksutavan ja lukenut nämä yleiset sopimusehdot, painaa “Tee tilaus” -painiketta ja maksaa tilauksen tai valitsee maksutavan.

(2) Tilauksen maksamatta jättäminen katsotaan sopimuksen purkamiseksi.

(3) Myyjällä on oikeus ottaa yhteyttä ostajaan tilauksessa ilmoitettuun puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen keskustellakseen tehdystä sopimuksesta tai selvittääkseen sopimuksen täyttämiseen liittyviä epäilyjä.

(4) Kun ostaja tekee ja/tai maksaa tilauksen, hän saa sähköpostiviestin, jossa vahvistetaan tilauksen vastaanottaminen.

(5) Tilausta täytettäessä myyjä lähettää ostajalle sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan, että tavarat on lähetetty ostajalle.

(6) Jos Myyjä ei pysty myymään tavaroita, esim. koska tavaroita ei ole enää varastossa, koska tavaroita ei enää myydä tai koska verkkokaupassa näytettyyn hintaan liittyy virhe, Myyjä ilmoittaa asiasta Ostajalle sähköpostitse tai muulla tavoin (puhelimitse tai tekstiviestillä) ja tilaus peruutetaan tai vaihtoehtoisesti tarjotaan tavaroita, mistä sovitaan erikseen ostajan kanssa. Jos vaihtoehtoista tuotetta ei voida tarjota tai jos Ostaja ei ole halukas hyväksymään sitä, osto peruutetaan ja Myyjä palauttaa maksetun summan 14 (neljäntoista) kalenteripäivän kuluessa, jos Ostaja on jo maksanut tuotteesta.

3. Asiakastiedot: Oikaisuilmoitus

Myyjän tilausprosessin on annettava ostajalle mahdollisuus tarkistaa ja korjata mahdolliset virheet ennen lopullisen tilauksen tekemistä. On suositeltavaa, että ostaja lukee ja tarkistaa toimitetun tilauksen huolellisesti tilausprosessin jokaisessa vaiheessa.

4. Maksu

1) Ostaja voi maksaa tavarat:

  • pankkisiirrolla myyjän tilille, joka on ilmoitettu alv-ennakkolaskussa;
  • suoralla pankkisiirrolla Payseran, PayPalin, PayPal Expressin tai Stripen kautta. Kolmannet osapuolet, joilla on lupa tarjota käteismaksupalveluja, vastaavat ostajan tietojen käsittelystä luonnollisten henkilöiden tietojen suojaa ja tietoturvaa koskevien lakien ja asetusten mukaisesti.

(2) Jos alv-laskua ei makseta 5 työpäivän kuluessa, tilaus peruutetaan.

(3) Jos Ostaja ei vahvista maksutoimeksiantoa pankilleen 24 (kahdenkymmenenneljän) tunnin kuluessa siitä, kun hän on painanut painiketta “Tee tilaus”, Myyjällä on oikeus olettaa, että Ostaja on peruuttanut sopimuksen ja peruuttaa tilaus.

5. Peruuttamisoikeus

(1) Kuluttajilla on lakisääteinen peruuttamisoikeus kuvatulla tavalla. Yrittäjille ei myönnetä vapaaehtoista peruuttamisoikeutta.

(2) Peruuttamisoikeutta ei sovelleta seuraavissa tapauksissa:

  • jos olet ostanut sävytettyjä maaleja. Sävytetyt maalit valmistetaan jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti asiakkaan haluaman sävyn mukaan.
  • sellaisten tavaroiden osalta, joiden pakkaus on avattu tai vahingoittunut tai joita on säilytetty väärin.

(3) Jos peruutat tämän sopimuksen, palautamme välittömästi ja viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona saamme ilmoituksen peruutuksestasi ja jona Myyjä on vastaanottanut palautetut tavarat, kaikki sinulta saamasi maksut, lukuun ottamatta tarvittaessa tilauksen toimituskustannuksia. Lukuun ottamatta ylimääräisiä palautuskuluja, jotka ovat aiheutuneet siitä, että olet valinnut muun toimitustavan kuin halvimman tarjoamamme vakiotoimituksen.

(4) Jos käytät peruuttamisoikeutta, eikä se liity tuotteen tai palvelun sopimusehtojen mukaisuuteen, on sinun vastuullasi kattaa tavaroiden palauttamiseen liittyvät kustannukset.

6. Omistusoikeuden säilyttäminen

Ostokohde pysyy meidän omistuksessamme, kunnes maksu on suoritettu kokonaisuudessaan.

7. Tavaroiden hinta ja toimituskulut

(1) Hinnat vastaavat verkkokaupan hintoja. Myyjä pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että tavaroiden hinnat ovat ostajan tilauksen tekohetkellä oikeat.

(2) Koska Myyjän verkkokauppa tarjoaa laajan valikoiman tavaroita, ei voida Myyjän kohtuullisista ponnisteluista huolimatta sulkea pois sitä mahdollisuutta, että tavaroiden hinta on virheellinen sellaisen teknisen virheen vuoksi, johon Myyjä ei voi vaikuttaa. Jos Myyjä toteaa, että tavaroiden hinta on virheellinen, se ilmoittaa siitä Ostajalle kirjallisesti sähköpostitse, puhelimitse ja/tai tekstiviestillä ja peruuttaa tilauksen. Ostajan on tilattava sama tavara uudestaan uuteen, oikeaan hintaan, jos hän haluaa ostaa sen.

(3) Tavaroiden hinnat voivat muuttua, mutta tällaiset muutokset eivät vaikuta voimassa oleviin sopimuksiin. Tavaroiden hinnat verkkokaupassa voivat poiketa yrityksemme vähittäismyymälöiden hinnoista.

(4) Tavaroiden hintoihin sisältyy 21 % arvonlisävero (tarvittaessa) Latvian tasavallassa kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaan. Jos arvonlisäverokanta muuttuu tilauspäivän ja toimituspäivän välisenä aikana, hinta voi muuttua arvonlisäverokannan muutoksen mukaisesti, ellei ostaja ole maksanut tavaroita kokonaisuudessaan ennen arvonlisäverokannan muutoksen voimaantuloa. Myyjän on ilmoitettava tällaisista hinnanmuutoksista ostajalle kirjallisesti ja annettava tälle mahdollisuus ostaa tavarat muuttuneen arvonlisäverokannan mukaisella hinnalla tai peruuttaa tilaus. Tilaus toteutetaan vasta, kun ostajan vastaus on saatu. Jos ostajaa ei tavoiteta annettujen yhteystietojen kautta, tilaus katsotaan peruutetuksi ja siitä ilmoitetaan ostajalle kirjallisesti.

(5) Hinnat ovat ilman tilauksen valmistelua ja ilman toimituskuluja. Tarkat toimituskustannukset ovat nähtävissä, kun täytät tilauslomakkeen ja ilmoitat toimitusosoitteen. Ostaja sitoutuu ilmoittamaan tavaroiden tarkan toimituspaikan valitessaan tilauksen yhteydessä kotiinkuljetuspalvelun. Tarkka toimitushinta riippuu tilattujen tavaroiden painosta ja hinnasta.

8. Ostajan velvollisuudet

(1) Ostaja sitoutuu antamaan ostolomakkeessa vain oikeat ja täydelliset tiedot. Jos ostolomakkeessa annetut tiedot muuttuvat, ostaja on velvollinen päivittämään ne välittömästi.

(2) Ostaja sitoutuu käyttämään verkkokauppaa asianmukaisella tavalla ja olemaan heikentämättä sen toimintaa ja toimivuutta. Jos ostaja ei noudata tätä velvoitetta, myyjällä on oikeus rajoittaa, keskeyttää (lopettaa) ostajan verkkokaupan käyttö ilman ennakkoilmoitusta, eikä myyjä ole vastuussa ostajalle tässä yhteydessä aiheutuneista vahingoista.

(3) Ostaja on velvollinen maksamaan ja vastaanottamaan tilatut tavarat näiden ehtojen mukaisesti.

(4) Sen estämättä, mitä näiden ehtojen muissa lausekkeissa on määrätty, ostaja sitoutuu tarkastamaan tavarat ennen niiden käyttöä (mukaan lukien ennen niiden kokoamista, kokoonpanoa jne.) ja varmistamaan, että vastaanotetut tavarat ovat ostajan tilaamia.

9. Myyjän velvollisuudet

(1) Myyjä sitoutuu:

  • tekemään kaikkensa varmistaakseen, että Ostaja voi käyttää Verkkokaupan palveluita asianmukaisesti;
  • kunnioittaa ostajan yksityisyyttä ja käsitellä ostajan henkilötietoja ainoastaan yleisten sopimusehtojen, tietosuojakäytännön ja Latvian tasavallan lakien mukaisesti.

(2) Myyjä sitoutuu noudattamaan kaikkia näissä ehdoissa asetettuja vaatimuksia.

10. Valmistajan takuu

(1) Joillakin myyjän myymillä tavaroilla on valmistajan takuu. Takuun yksityiskohdat ja sovellettavat ehdot on esitetty tavaran mukana toimitetussa valmistajan takuussa.

(2) Valmistajan takuu täydentää ostajan oikeuksia viallisen tavaran osalta.

(3) Valmistajan takuuvelvoitteet ovat voimassa vain, jos tavaran käyttöehtoja ei ole rikottu. Ostajan on ennen tavaran käyttöä luettava huolellisesti tavaran mahdolliset käyttöohjeet.

11. Tuotteen laatu

(1) Myyjä takaa tavaroiden laadun (lakisääteinen laatutakuu). Myyjä myöntää erityyppisille tavaroille laatutakuun, joka on voimassa tietyn ajan ja jonka erityinen kesto ja muut ehdot on ilmoitettu tavaran mukana toimitetuissa asiakirjoissa.

(2) Tuotekuvat ovat vain havainnollistavia, alkuperäiset tuotteet saattavat poiketa kuvista. Kuvia lisätystä tuotteesta ei voi käyttää reklamaation perusteena. Tuote katsotaan vaatimustenmukaiseksi, jos se vastaa verkkokaupassa olevaa näytettä, mallia tai kuvausta.

(3) Myyjän myöntämä takuu ei rajoita ostajan oikeuksia, jotka on vahvistettu Latvian tasavallan laeissa ja asetuksissa, jos ostetaan huonolaatuisia tuotteita.

12. Vastuu

(1) Ostaja on vastuussa verkkokaupan kautta suorittamistaan toimista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen ostolomakkeessa annettujen tietojen oikeellisuuteen. Ostaja on vastuussa ostolomakkeessa annettujen tietojen virheiden tai epätarkkuuksien seurauksista.

(2) Täyttämällä ostolomakkeen verkkokaupassa asiakas on vastuussa käyttötietojensa tallentamisesta ja/tai luovuttamisesta kolmansille osapuolille. Jos verkkokaupassa tarjottuja palveluja käyttävät kolmannet osapuolet, jotka ovat kirjautuneet verkkokauppaan ostajan käyttöoikeustiedoilla, myyjä pitää tätä henkilöä ostajana, ja ostaja on vastuussa kaikista näiden kolmansien osapuolten verkkokaupassa suorittamista toimista.

(3) Myyjä, sikäli kuin se ei ole ristiriidassa sovellettavan lainsäädännön kanssa, vapautuu kaikesta vastuusta, jos vahinko johtuu siitä, että ostaja ei ole lukenut näitä ehtoja, tätä tietosuojaselostetta ja muita näissä ehdoissa tarkoitettuja asiakirjoja, vaikka hänellä on ollut siihen mahdollisuus, riippumatta myyjän suosituksista ja velvoitteista.

(4) Myyjä toimittaa tavarat vain kotikäyttöön ja henkilökohtaiseen käyttöön. Ostaja sitoutuu olemaan käyttämättä myytyjä tavaroita kaupallisiin, liiketoiminnallisiin tai jälleenmyyntitarkoituksiin, eikä myyjä ole vastuussa ostajalle aiheutuneesta voitonmenetyksestä, liiketoiminnan menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai liiketoimintamahdollisuuksien menetyksestä.

(5) Myyjä ei ole vastuussa muiden yritysten verkkosivustoilla annetuista tiedoista, vaikka Ostajat pääsisivät näille verkkosivustoille Myyjän verkkokaupassa olevan linkin kautta.

13. Tapahtumat, joihin Myyjä ei voi vaikuttaa

(1) Myyjä ei ole vastuussa sopimuksen tai sopimuksesta johtuvan velvoitteen täyttämättä jättämisestä tai viivästymisestä, jos tämä täyttämättä jättäminen tai viivästyminen johtuu tapahtumista, joihin Myyjä ei voi vaikuttaa.

(2) Myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevalla tapahtumalla tarkoitetaan mitä tahansa tekoa tai tapahtumaa, johon Myyjä ei voi vaikuttaa.

(3) Jos kyseessä on tapahtuma, josta Myyjä ei ole vastuussa ja joka haittaa sopimusvelvoitteiden asianmukaista täyttämistä:

  • Myyjän on ilmoitettava siitä ostajalle viipymättä;
  • Myyjän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen keskeytetään, ja velvoitteiden täyttämisen määräaikaa pidennetään ajanjaksolla, joka vastaa Myyjästä riippumattomien tapahtumien kestoa. Jos tapahtumat, joista Myyjä ei ole vastuussa, vaikuttavat tavaroiden toimittamiseen Ostajalle, Myyjän on sovittava uudesta toimituspäivästä niiden tapahtumien päättymisen jälkeen, joista Myyjä ei ole vastuussa.

14. Tietojen toimittaminen

(1) Säännöissä käytetty termi “kirjallinen” sisältää myös sähköpostit.

(2) Ottaakseen yhteyttä Myyjään kirjallisesti tai siinä tapauksessa, että Säännöissä määrätään, että Ostajan on otettava yhteyttä Myyjään kirjallisesti, Ostajan on lähetettävä Myyjälle sähköposti osoitteeseen info@kraso.com tai tavallinen kirje osoitteeseen KRASO Ltd., Vienības gatve 93, Riga, Latvia, LV-1010. Myyjä ilmoittaa Ostajalle kirjallisesti ilmoituksen vastaanottamisesta (yleensä sähköpostitse).

(3) Myyjä lähettää kaikki ostajalle osoitetut ilmoitukset ostajan ostolomakkeessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

15. Kaupallinen oikeuspaikka

Kaikkiin tästä sopimuksesta johtuviin riitoihin on kauppapaikkamme, jos olet kauppias.

16. Loppumääräykset

Näihin ehtoihin ja näiden ehtojen mukaiseen osapuolten väliseen suhteeseen (mukaan lukien sopimuksen syntyminen, pätevyys, täytäntöönpano ja päättyminen) sovelletaan ja tulkitaan liiketoimintapaikkamme lainkäyttöalueen lakeja ja määräyksiä.