Tingimused

1. Teave müüja kohta

Käesolevad tingimused kehtivad kaupade ostmisel veebipoest www.kraso.com/et. Müüja on KRASO ltd., Läti Vabariigis nõuetekohaselt registreeritud ja tegutsev Läti ettevõte, juriidilise isiku kood 40003519729, asukohaga Vienibas gatve 93, Riga, Latvia. Andmed müüja kohta on kogutud ja salvestatud Läti Vabariigi äriregistri poolt peetavasse juriidiliste isikute registrisse. Müüja käibemaksukohustuslasena registreerimise number on LV40003519729.

2. Pakkumine ja lepingu sõlmimine

(1) Ostu loetakse lõpetatuks, kui ostja on meie veebipoes loonud ostukorvi, märkinud oma nime (ladina tähtedega) ja tarneaadressi ning täpse postiindeksi, valinud makseviisi ja lugenud käesolevad üldtingimused, vajutanud nupule “Tellimus vormistada” ja tasunud tellimuse eest või valinud makseviisi.

(2) Tellimuse tasumata jätmist käsitatakse lepingu tühistamisena.

(3) Müüjal on õigus võtta ostjaga ühendust tellimuses märgitud telefoninumbril või e-posti aadressil, et arutada sõlmitud lepingut või selgitada lepingu täitmisega seotud kahtlusi.

(4) Kui ostja teeb tellimuse ja/või tasub selle eest, saab ta e-kirja, mis kinnitab tellimuse kättesaamist.

(5) Tellimuse täitmisel saadab Müüja Ostjale e-kirja, milles teavitab teda sellest, et kaup on Ostjale saadetud.

(6) Kui Müüjal ei ole võimalik kaupa müüa, nt seetõttu, et kaupa ei ole enam laos, kaupa ei müüda enam või e-poes näidatud hinnaga seotud vea tõttu, teavitab Müüja Ostjat e-posti või muul viisil (telefoni või SMS-i teel) ning tellimus tühistatakse või alternatiivselt pakutakse kaupa, mille kohta sõlmitakse ostjaga eraldi kokkulepe. Kui alternatiivset toodet ei ole võimalik pakkuda või kui Ostja ei ole nõus seda vastu võtma, tühistatakse ost ja Müüja tagastab makstud summa 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul, kui Ostja on Toote eest juba tasunud.

3. Klientide andmed: Parandusteade

Müüja tellimisprotsess peab andma Ostjale võimaluse vaadata ja parandada kõik vead enne lõpliku tellimuse esitamist. Soovitatav on, et ostja loeks ja vaataks esitatud tellimuse hoolikalt läbi igas tellimisprotsessi etapis.

4. Maksmine

1) Ostja saab kauba eest tasuda:

  • pangaülekandega Müüja kontole, mis on märgitud käibemaksu ettemaksuarves;
  • otsese pangaülekandega, Paysera, PayPal, PayPal Express, Stripe kaudu. Kolmandad isikud, kellel on õigus pakkuda sularahata makseteenuseid, vastutavad ostja andmete töötlemise eest vastavalt füüsiliste isikute andmete kaitset ja andmete turvalisust käsitlevatele seadustele ja määrustele.

(2) Kui käibemaksu arve ei ole tasutud 5 tööpäeva jooksul, tühistatakse tellimus.

(3) Kui Ostja ei kinnita maksekorraldust oma pangale 24 (kahekümne nelja) tunni jooksul pärast nupu “Tellimus esitada” vajutamist, on Müüjal õigus eeldada, et Ostja on lepingust taganenud ja tühistada tellimus.

5. Taganemisõigus

(1) Tarbijatel on õigus kasutada seadusega ettenähtud taganemisõigust, nagu on kirjeldatud. Ettevõtjatele ei anta vabatahtlikku taganemisõigust.

(2) Taganemisõigus ei kehti järgmistel juhtudel:

  • kui olete ostnud toonitud värve. Toonitud värvid valmistatakse igale kliendile individuaalselt vastavalt kliendi soovitud toonile.
  • kaupade puhul, mille pakend on avatud või kahjustatud või mida on valesti säilitatud.

(3) Kui te taganete käesolevast lepingust, tagastame teile viivitamatult ja hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul alates kuupäevast, mil oleme saanud teate teie taganemisest ja müüja on saanud tagastatud kauba, kõik teie poolt saadud maksed, välja arvatud tellimuse kohaletoimetamise kulud, kui see on kohaldatav. Välja arvatud mis tahes täiendavad tagastuskulud, mis on tekkinud seetõttu, et olete valinud muu tarneviisi kui meie poolt pakutav kõige odavam standardtarne.

(4) Kui te kasutate taganemisõigust ja see ei ole seotud toote või teenuse vastavusega lepingutingimustele, on teie kohustus katta kauba tagastamisega seotud kulud.

6. Omandiõiguse säilitamine

Ostuobjekt jääb meie omandisse kuni täieliku tasumiseni.

7. Kaupade hind ja tarnekulud

(1) Hinnad vastavad e-poe hindadele. Müüja teeb kõik mõistlikud jõupingutused, et tagada, et kaupade hinnad oleksid Ostja tellimuse esitamise ajal õiged.

(2) Arvestades asjaolu, et Müüja veebipoes on lai kaubavalik, ei saa vaatamata Müüja mõistlikele jõupingutustele välistada, et kauba hind on vale tehnilise vea tõttu, mille üle Müüjal puudub kontroll. Kui Müüja tuvastab, et kauba hind on vale, teavitab ta sellest Ostjat kirjalikult e-posti, telefoni ja/või SMS-i teel ning tühistab tellimuse. Ostja peab sama kauba uue, õige hinnaga uuesti tellima, kui ta soovib seda osta.

(3) Kaupade hinnad võivad muutuda, kuid sellised muudatused ei mõjuta olemasolevaid lepinguid. E-poes olevate kaupade hinnad võivad erineda meie ettevõtte jaemüügipoodides kehtivatest hindadest.

(4) Kaupade hinnad sisaldavad 21 % käibemaksu (kui see on kohaldatav) Läti Vabariigis hetkel kehtiva määra alusel. Kui käibemaksumäär muutub tellimuse esitamise ja tarnekuupäeva vahelisel ajal, võib hind muutuda vastavalt käibemaksumäära muutusele, välja arvatud juhul, kui ostja on kauba eest täielikult tasunud enne käibemaksumäära muutuse jõustumist. Müüja teavitab ostjat sellistest hinnamuutustest kirjalikult ja annab talle võimaluse osta kaup muutunud käibemaksumääraga kohandatud hinnaga või tühistada tellimus. Tellimus täidetakse alles pärast ostja vastuse saamist. Kui ostjat ei ole võimalik kätte saada esitatud kontaktandmete kaudu, loetakse tellimus tühiseks ja ostjat teavitatakse sellest kirjalikult.

(5) Hinnad on esitatud ilma tellimuse ettevalmistuseta ja ilma tarnekuludeta. Täpne tarnekulu on nähtav, kui täidate tellimuse vormi ja annate tarneaadressi. Ostja kohustub tellimuse vormistamisel koju kättetoimetamise teenuse valimisel märkima kauba täpse kättetoimetamise koha. Täpne kohaletoimetamise hind sõltub tellitud kauba kaalust ja hinnast.

8. Ostja kohustused

(1) Ostja kohustub esitama ostuvormil ainult õiged ja täielikud andmed. Ostuvormil esitatud andmete muutumise korral on ostja kohustatud neid viivitamatult ajakohastama.

(2) Ostja kohustub kasutama e-poodi asjakohaselt ning mitte kahjustama selle toimimist ja funktsionaalsust. Kui ostja seda kohustust ei täida, on müüjal õigus piirata, peatada (lõpetada) ostja e-poe kasutamine ilma eelneva etteteatamiseta ning müüja ei vastuta ostjale sellega seoses tekkinud kahjude eest.

(3) Ostja on kohustatud tasuma tellitud kauba eest ja selle vastu võtma vastavalt käesolevatele tingimustele.

(4) Olenemata tingimuste teistes punktides sätestatud kohustustest, kohustub Ostja kontrollima kaupa enne selle kasutamist (sealhulgas enne selle kokkupanekut, kokkupanekut jne) ja veenduma, et saadud kaup vastab Ostja poolt tellitud kaubale.

9. Müüja kohustused

(1) Müüja kohustub:

  • tegema kõik endast oleneva, et Ostja saaks e-poe teenuseid nõuetekohaselt kasutada;
  • austama ostja eraelu puutumatust ja töötlema ostja isikuandmeid ainult kooskõlas üldtingimuste, privaatsuspoliitikaga ja Läti Vabariigi seadustega.

(2) Müüja kohustub täitma kõiki käesolevates Tingimustes sätestatud nõudeid.

10. Tootja garantii

(1) Mõnele müüja müüdud kaubale kehtib tootjagarantii. Garantii üksikasjad ja kohaldatavad tingimused on sätestatud tootjagarantiis, mis on tarnitud koos kaubaga.

(2) Tootja garantii on täienduseks ostja õigustele defektsete kaupade suhtes.

(3) Tootja garantiikohustused kehtivad ainult siis, kui kauba kasutustingimusi ei ole rikutud. Enne kauba kasutamist peab ostja hoolikalt tutvuma kauba kasutusjuhendiga, kui see on olemas.

11. Toote kvaliteet

(1) Müüja tagab kauba kvaliteedi (seaduslik kvaliteedigarantii). Müüja annab erinevatele kaubaliikidele kvaliteedigarantii, mis kehtib teatud aja jooksul ja mille konkreetne kestus ja muud tingimused on märgitud kaubaga koos esitatud dokumentides.

(2) Tootefotod on ainult illustratiivsed, originaaltooted võivad illustratsioonidest erineda. Paigaldatud toote fotod ei saa kasutada kaebuse esitamise alusena. Toode loetakse nõuetele vastavaks, kui see vastab näidisele, mudelile või kirjeldusele veebipoes.

(3) Müüja poolt antud garantii ei piira Ostja õigusi, mis on sätestatud Läti Vabariigi seadustes ja määrustes ebakvaliteetse kauba ostmise korral.

12. Vastutus

(1) Ostja vastutab oma tegevuste eest e-poes, sealhulgas, kuid mitte ainult, ostuvormil esitatud andmete õigsuse eest. Ostja vastutab ostuvormil esitatud andmete vigade või ebatäpsuste tagajärgede eest.

(2) Ostuvormi täitmisega veebipoes vastutab klient oma juurdepääsuandmete säilitamise ja/või avaldamise eest kolmandatele isikutele. Kui veebipoes pakutavaid teenuseid kasutavad kolmandad isikud, kes on ostja juurdepääsuandmetega veebipoodi sisse loginud, käsitleb müüja seda isikut ostjana ja ostja vastutab nende kolmandate isikute kõigi veebipoes tehtud toimingute eest.

(3) Müüja, niivõrd kui see ei ole vastuolus kehtiva õigusega, on vabastatud igasugusest vastutusest, kui kahju on tingitud sellest, et ostja ei ole lugenud neid tingimusi, käesolevat privaatsuspoliitikat ja muid nendes tingimustes viidatud dokumente, kuigi tal oli võimalus seda teha, sõltumata müüja soovitustest ja kohustustest.

(4) Müüja tarnib kauba ainult koduseks ja isiklikuks kasutamiseks. Ostja kohustub mitte kasutama müüdud kaupa kaubanduslikel, ärilistel või edasimüügi eesmärkidel ning müüja ei vastuta ostja poolt saamata jäänud kasumi, äritegevuse kaotuse, äritegevuse katkemise või ärivõimaluste kaotuse eest.

(5) Müüja ei vastuta teiste ettevõtete veebilehtedel esitatud teabe eest, isegi kui Ostjad jõuavad nendele veebilehtedele Müüja veebipoe lingi kaudu.

13. Sündmused, mida müüja ei saa mõjutada

(1) Müüja ei vastuta lepingu või lepingust tuleneva kohustuse mittetäitmise või hilinemise eest, kui see mittetäitmine või hilinemine on tingitud sündmustest, millele Müüja ei saa mõjutada.

(2) Müüjast sõltumatu sündmus on mis tahes tegu või sündmus, mis ei ole Müüja kontrolli all.

(3) Sündmus, mille eest Müüja ei ole vastutav ja mis kahjustab tema lepinguliste kohustuste nõuetekohast täitmist:

  • Müüja teavitab sellest viivitamata Ostjat;
  • Müüja lepingujärgsete kohustuste täitmine peatub ja kohustuste täitmise tähtaeg pikeneb ajavahemiku võrra, mis vastab Müüjast mitteoleneva sündmuse kestusele. Kui sündmused, mille eest Müüja ei vastuta, mõjutavad kauba tarnimist Ostjale, lepib Müüja kokku uue tarnekuupäeva pärast nende sündmuste lõppemist, mille eest Müüja ei vastuta.

14. Teabe edastamine

(1) Reeglites kasutatud mõiste “kirjalik” hõlmab ka e-kirju.

(2) Müüjaga kirjaliku kontakti võtmiseks või juhul, kui Tingimustes on ette nähtud, et Ostja võtab Müüjaga kirjalikult ühendust, peab Ostja saatma Müüjale e-kirja aadressil info@kraso.com või tavalise kirja aadressil KRASO Ltd., Vienības gatve 93, Riga, Latvia, LV-1010. Müüja teavitab Ostjat kirjalikult teate kättesaamisest (tavaliselt e-posti teel).

(3) Müüja saadab kõik Ostjale suunatud teated Ostjale Ostja poolt ostuvormil esitatud e-posti aadressile.

15. Kohtualluvuse kaubanduslik koht

Kõikide käesolevast lepingust tulenevate vaidluste puhul on meie tegevuskoht, kui olete kaupmees.

16. Lõppsätted

Käesolevate tingimuste ja käesolevate tingimuste kohaste pooltevaheliste suhete (sealhulgas lepingu sõlmimise, kehtivuse, jõustamise ja lõpetamise) suhtes kohaldatakse ja neid tõlgendatakse vastavalt meie tegevuskoha jurisdiktsiooni seadustele ja määrustele.