Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

 1. kraso.com/en on KRASO Ltd. poolt loodud veebipood ja käesolevas privaatsuspoliitikas selgitatakse, kuidas KRASO Ltd. töötleb isikuandmeid meie teenuste kasutamisel. Käesolev deklaratsioon kehtib kogu KRASO Ltd. poolt kraso.com/en, e-posti kirjavahetuse, küsimustike, lepingute ja muude andmeallikate kaudu kogutud isikuandmete töötlemise kohta.
 2. Sõltumata sellest, millises riigis te KRASO Ltd. teenuseid kasutate, järgitakse isikuandmete töötlemisel määruse sätteid. Teid teavitatakse, et teie isikuandmeid võidakse töödelda ka Lätis selle riigi seaduste ja määruste alusel.
 3. KRASO Ltd. teavitab teid, et oma e-posti aadressi esitamisega nõustute sellega, et see lisatakse ettevõtte andmebaasi ja et võite saada meie veebilehelt www.kraso.com/en teateid/ meeldetuletusi algatatud, kuid mitte täidetud tellimuste kohta.
 4. Teid teavitatakse, et KRASO Ltd. või kolmandad isikud, kes tegutsevad www.kraso.com/en nimel, võivad veebilehe kasutamisel koguda ja salvestada www.kraso.com/en andmeid, mis võimaldavad jälgida ja registreerida veebilehe külastuste koguarvu, veebilehe külastajate arvu, IP-aadresse ja muid andmeid süsteemi haldamiseks, samuti veebilehe kasutamise jälgimiseks ja selle täiustamiseks.

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

5. KRASO Ltd. töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Teenus- ja kauglepingute, arvete ettevalmistamine, sõlmimine ja saatmine;
 • ensuring efficient operations;
 • business planning and analysis;
 • personnel selection and management;
 • Review and processing of applications;
 • uudiskirjade saatmine.

Kui KRASO Ltd. otsustab kasutada andmesubjekti andmeid muul eesmärgil kui algselt kavandatud, teavitab KRASO Ltd. andmesubjekti enne isikuandmete töötlemise algust (uuel eesmärgil) andmetöötluse kavandatavast eesmärgist ja annab andmesubjektile õiguse esitada vastuväiteid tema isikuandmete töötlemisele.

6. Töötleb isikuandmeid järgmistel õiguslikel põhjustel:

 • Selleks, et täita õigusnormidega kehtestatud juriidilist kohustust.
 • õigustatud huvi kaitsmiseks
 • lepingu sõlmimiseks või täitmiseks
 • andmesubjekti nõusoleku alusel
 • Isikuandmete säilitamise kestus

7. KRASO Ltd. säilitab isikuandmeid vastavalt isikuandmete töötlemise täpsustatud eesmärkidele ja õigusaktides sätestatud nõuetele nii kaua, kuni on olemas vähemalt üks järgmistest kriteeriumidest:

 • seni, kuni KRASO Ltd. saab järgida oma õigustatud huve vastavalt välisõigusaktidega kehtestatud menetlusele;
 • seni, kuni KRASO Ltd. on seadusega kohustatud andmeid säilitama vastavalt õigusnormidele;
 • niikaua kui andmesubjekti nõusolek isikuandmete töötlemiseks on kehtiv, välja arvatud juhul, kui andmete töötlemiseks puudub muu õiguslik alus.

Küpsised

8. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida veebisait salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui te külastate veebisaiti. Iga järgneva külastuse korral saadetakse küpsised tagasi algsele veebisaidile või kolmanda osapoole veebisaidile, mis tunneb küpsise ära. Küpsised võimaldavad veebisaidil muu hulgas salvestada kasutaja valitud seaded järgmistel külastustel, nii et neid ei pea iga kord uuesti sisestama. Küpsiseid ei kasutata teie isikliku tuvastamise eesmärgil.

Miks kasutab KRASO Ltd. küpsiseid?

9. KRASO Ltd. kasutab küpsiseid järgmistel eesmärkidel:

 • Seansside haldamine ja kasutajate autentimine;
 • tagada veebisaidi toimimine;
 • saada statistilisi andmeid veebisaidi külastajate liikumise kohta – külastajate arv, veebisaidil veedetud aeg;
 • parandada veebisaidi tõhusust.

10. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus küpsiste kontekstis on KRASO Ltd. õigustatud huvi.

11. KRASO Ltd. ei kasuta küpsiseid kasutajate harjumuste jälgimiseks, seetõttu teavitab KRASO Ltd. küpsiste kasutamisest, kuid ei nõua teie nõusolekut küpsiste paigutamiseks, nagu seda nõuab seadus.

12. KRASO Ltd. ei seosta kasutaja IP-aadressi ja e-posti aadressi andmetega, mis võimaldavad selle kasutaja tuvastamist. See tähendab, et iga kasutajasessioon registreeritakse, kuid veebilehe kasutaja jääb anonüümseks.

Kolmanda osapoole küpsised

13. KRASO Ltd. veebileht võib sisaldada kolmandate isikute küpsiseid, näiteks Google Analytics. Google Analytics’i haldab Google Inc. (USA ettevõte), kellel on juurdepääs selle vahendi poolt kogutud statistikale.

Küpsiste kontroll

14. Andmesubjekt võib küpsised oma äranägemise järgi kustutada (lisateavet vt www.youronlinechoices.com).

15. Te võite kustutada kõik oma arvutisse juba salvestatud küpsised ja seadistada oma brauseri nii, et need ei salvestuks. Sellisel juhul peate aga iga kord veebilehe külastamisel oma eelistusi käsitsi märkima ning mõned veebilehe teenused ja funktsioonid ei pruugi toimida.

Isikuandmete vastuvõtjad

16. KRASO Ltd. võib seadusega ettenähtud juhtudel edastada teavet kolmandatele isikutele. Lisaks võib KRASO Ltd. oma funktsioonide tõhusama täitmise tagamiseks (nt kaupade tarnimine) teenuseid sisse osta.

17. Isikuandmeid ei edastata kolmandatesse riikidesse.

Juurdepääs oma isikuandmetele ja muud andmesubjekti õigused

18. Selleks, et saada teavet teie kohta KRASO Ltd. poolt töödeldavate isikuandmete kohta, peate esitama kirjaliku taotluse KRASO Ltd. kontorisse Riga, Vienibas gatve 93, LV-1058, esitades isikut tõendava dokumendi.

19. Andmesubjektil on õigus taotleda isikuandmete kustutamist, isikuandmete töötlemise piiramist, isikuandmete töötlemise vaidlustamist ja isikuandmete parandamist vastavalt määruse sätetele.

20. KRASO Ltd. suhtleb andmesubjektiga andmesubjekti poolt esitatud kontaktandmete (telefoninumber, e-posti aadress, aadress) abil.

21. Kui te arvate, et teie õigust isikuandmete kaitsele on rikutud, võite esitada kaebuse isikuandmete järelevalveasutusele.

Õigus nõusolekut tagasi võtta

22. Kui isikuandmete töötlemine on algatatud ja teostatud andmesubjekti nõusoleku alusel, on andmesubjektil õigus oma nõusolek tagasi võtta, saates tagasivõtmisavalduse järgmisel e-posti aadressil: info@kraso.com.

23. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmete töötlemist, mis toimus ajal, mil kliendi nõusolek kehtis. Nõusoleku tühistamine ei katkesta andmete töötlemist, mis toimub muul õiguslikul alusel.

24. Kasutajal on õigus oma profiil kustutada, saates taotluse järgmisel e-posti aadressil: info@kraso.com. Sellisel juhul võetakse taotlus vastu ainult siis, kui see saadetakse samalt e-posti aadressilt, kus kasutaja profiil on registreeritud.